Algemene voorwaarden

Onze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Almere onder nummer: 84285788

Tevens kunt u een exemplaar downloaden via onderstaande link.

Algemene voorwaarden LocalClicks B.V.